Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Zauważaj!

Praca na rzecz lokalnej społeczności

Pracownicy Vienna Life dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z podopiecznymi Fundacji. W ramach prowadzonych przez firmę warsztatów w świetlicach dla dzieci i młodzieży jej ambasadorzy przekonują, że warto zmieniać swój los i walczyć o lepszą przyszłość.

„Dzielimy się naszym światem i zainteresowaniami. Przekazujemy m.in. informacje dotyczące prawidłowych nawyków żywieniowych i ich wpływie na zdrowie, pokazujemy jak wygląda produkcja filmów, oraz dzielimy się wiedzą o obyczajach w innych kulturach. Między innymi w ten sposób wspieramy Fundację w jej staraniach, aby dzieci były otwarte na świat i szukały własnej, lepszej drogi.” – mówi Agnieszka Książek.

„Nasi wolontariusze przeprowadzają również prace porządkowe w placówkach PFS i pomagają Fundacji w działaniach promocyjno-marketingowych” – dodaje.

Nowa kampania: Zauważaj

Kampania jest wspólną inicjatywą Vienna Life i Powiślańskiej Fundacji Społecznej. „Zauważaj” – hasło kampanii – ma zwracać uwagę na kwestię empatii i wrażliwości na potrzeby dzieci, których start w dorosłość jest dużo trudniejszy niż w przypadku większości z nas. Z reguły pod pozorem normalności, kryją się potrzeby od najprostszych jak ciepły posiłek czy konieczność wsparcia w nauce, a także bezpiecznego miejsca do odpoczynku, wykonania zadań domowych, zabawy itd. Kampania ma zwrócić szczególną uwagę na skalę potrzeb oraz fakt, że każdy z nas może, choćby i drobnym gestem, wesprzeć małoletnich podopiecznych świetlic, ich opiekunów oraz działających w świetlicach wolontariuszy. Wystarczy bowiem odrobina uwagi.

Film dokumentalny

Osią kampanii jest film dokumentalny, w którym przeplatają się historie trzech osób: podopiecznej Powiślańskiej Fundacji Społecznej, wychowawcy z Fundacji oraz pracownika Vienna Life. Dzięki temu kwestia uważności została pokazana z różnych perspektyw. Produkcja w założeniu ma pokazać na czym polega działalność Fundacji, z jakimi wyzwaniami mierzą się pracownicy i jakiej pomocy potrzebują. Dodatkowo ma zainspirować ludzi do zwiększonej uważności na innych, przekazywać pozytywny komunikat i zachęcać, aby zaczęli działać na miarę własnych możliwości.

Na co dzień udowadniamy, że działanie może wiele znaczyć, pomaga, ale też służy jako inspiracja dla firm i ich pracowników. Naszym obowiązkiem jest być uważnym nie tylko na samego siebie, ale również na naszą społeczność. Społeczność, która kieruje się nie tylko rzeczami materialnymi, ale koncentruje się na emocjach, odczuciach, szczerych działaniach i intencjach oraz zauważa podstawowe potrzeby innych”. – mówi Małgorzata Michałowicz z Powiślańskiej Fundacji Społecznej i dodaje - Cieszy nas, że pracownicy Vienna Life doskonale rozumieją ten problem i tak aktywnie wspierają nas w naszej misji i uświadamianiu społeczeństwa”.

Inauguracja kampanii połączonej z prezentacją filmu dokumentalnego, odbyła się 9 kwietnia br. w Warszawie. Ponadto akcję będzie wspierać dedykowana strona www.zauważaj.pl i intensywna komunikacja w social mediach.

Zachęta do działania

Społeczna odpowiedzialność biznesu wpisana jest w codzienną działalność Vienna Life, która chętnie angażuje się w akcje społeczne, mające na celu zamianę zachowań społecznych, np. poprzez edukację finansową, ale również wsparcie placówek opiekuńczo wychowawczych i świetlic. Spółka również wspiera i docenia swoich pracowników angażujących się na zasadzie wolontariatu. Działania te są zbieżne z misją grupy Vienna Insurance Group.