Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Zespół

Zespół Fundacji to profesjonalni psychologowie i pedagodzy, wychowawcy i opiekunowie społeczni oraz woluntariusze, których misją jest niesienie pomocy biednym, zaniedbanym dzieciom w trudnej sytuacji życiowej. Pracuje u nas około 25 pracowników i współpracowników, ludzi, którzy codziennie niosą wsparcie innym. Trzon naszego zespołu stanowi Zarząd, którego członkowie od samego początku pokazują kierunki działań i rozwoju Fundacji:

Zarząd fundacji

foto zespol anna gieraltowska
Anna Gierałtowska
prezes zarządu
Członek Zarządu Małgorzata Michałowicz
Małgorzata Michałowicz
członek zarządu
Członek Zarządu Justyna Słobodzian
Justyna Słobodzian
członek zarządu