Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Twoja firma może być partnerem wielu naszych działań. Mamy nadzieję, że wśród poniższych propozycji znajdziesz kilka, które będziesz mógł wybrać dla swoich pracowników.

Partnerem Powiślańskiej Fundacji Społecznej może zostać firma ogólnopolska lub firma działająca lokalnie. Partnerstwo jest formą wspierania celów społecznych, na których firmie najbardziej zależy. Chcemy stworzyć Państwu możliwość połączenia swoich celów biznesowych z działalnością charytatywną. Możemy pomóc określić wspólną płaszczyznę Państwa działalności komercyjnej i społecznej, dzięki czemu pomoc innym przynosi nie tylko satysfakcję, ale również zysk.

Patronat nad serwisem

Dzięki patronatowi i udziale w akcjach na społeczności możecie Państwo kształtować nie tylko swoje biznesy, ale całe otoczenie.

Firmy jak i osoby prywatne mogą przekazywać na rzecz Fundacji darowizny pieniężne.

Darowizny usługowe

Codzienne życie Fundacji obfituje w najrozmaitsze zadania. Będziemy wdzięczni, jeśli podzielicie się Państwo z nami swoimi umiejętnościami.

Darowizny rzeczowe

Jeśli Państwa firma ma materiały i artykuły, które mogłaby przekazać Fundacji, będzie to dla nas ogromna pomoc.

Payroll

Payroll to program składki pracowniczej, uważany za najskuteczniejszą formę pomocy – regularną i celowaną.

CSR

W Polsce już ponad dwie trzecie menedżerów największych firm zna koncepcję odpowiedzialnego biznesu.

Produkt dedykowany

Jedną z form marketingu jest przeznaczenie części przychodu z produktu na rzecz podopiecznych Fundacji.

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy polega na angażowaniu się pracowników firm w działalność na rzecz organizacji społecznych.