Powiślańska Fundacja Społeczna
 

30-lecie Fundacji

 

Chcielibyśmy szczególnie podziękować za wieloletnią współpracę szczególnie:

Miastu Stołecznemu Warszawa - za budowanie modelowej, partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracę w tworzeniu polityk społecznych na rzecz grup wykluczonych oraz realizację długofalowych strategii i programów pomocy.

Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, za współtworzenie programu pomocy dzieciom i rodzinom, wspieranie finansowe i nie tylko naszych placówek oraz szerokie działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, za codzienną współpracę na rzecz wspólnych podopiecznych i wkład w wyrównywanie szans dzieci pokrzywdzonych przez los.

III Wydziałowi Kuratorskiej Służby Sądowej Warszawa-Śródmieście za długoletnie wspólne działania na rzecz najtrudniejszych rodzin i dzieci zagrożonych zabraniem do instytucji wychowawczych, za współodpowiedzialność i partnerstwo

PwC za autentyczne realizowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu, za 13 -lat rokrocznych audytów naszej Fundacji, wspieranie nas w podwyższaniu standardów i wprowadzaniu nowych technologii, osobiste zaangażowanie pracowników we wsparcie finansowe i prezenty świąteczne dla dzieci ze świetlic.

Valkea Media za wrażliwość na potrzeby dzieci, za stałe już od 3 lat wsparcie Pro Bono w budowaniu wizerunku Fundacji i ogromną pracę przy kreacji naszych kampanii i wszystkich materiałów z nimi związanych.

EuRoPol GAZ s.a. - za wcielenie w życie idei "Myśl globalnie działaj lokalnie" - jesteśmy sąsiadami - za istotne wsparcie finansowe od 5 lat obozów wakacyjnych dla podopiecznych świetlic, za osobiste zaangażowanie pracowników w pomoc dzieciom i rodzinom z Powiśla.

Vienna Life – za społeczne zaangażowanie oraz innowacyjne podejście do promocji , za film o naszych dzieciach, za osobiste zaangażowanie pracowników w rozwijanie pasji i poszerzanie horyzontów dzieciom w naszych świetlicach

Fundację Legii , za 5 letnią sąsiedzką współpracę i wyjątkowe prezenty dla naszych podopiecznych - coroczne wyprawki, wyjścia na mecze, obóz sportowy, warsztaty, wiele innych imprez oraz wsparcie finansowe zajęć dla dzieci.

GfK Polonia, za wrażliwość na potrzeby lokalnej społeczności Powiśla, za zaangażowanie w coroczne gwiazdkowe prezenty dla rodzin w najtrudniejszej sytuacji życiowej, za wsparcie finansowe działań dla dzieci i że możemy na Was liczyć w trudnych sytuacjach.

Agencję marketingową Plej - za stworzenie nowej identyfikacji wizualnej Fundacji, za pierwsze kampanie społeczne naszej organizacji i za wspaniałą kampanię "Mamy tylko 1% szans" za którą w 2017 roku wspólnie zdobyliśmy nagrodę Effie PRO BONO.

I wyjątkowa słowa uznania, dla osoby która jest osobowością medialną, ale wspiera nas zupełnie prywatnie - Pan Grzegorz Miśtal - za wsparcie finansowe działań Fundacji.