Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Organizacja pracy Fundacji

Uprzejmie informujemy, że kontynuujemy pracę obydwu Poradni Rodzinnych w formie zdalnej.

Ponieważ nasi podopieczni to osoby mające problemy psychologiczne, które mogą się nasilać w zaistniałej sytuacji, przyjęliśmy strategię opartą na maksymalnej trosce i kontynuujemy  działania pomocowe, uwzględniając zagrożenia epidemiologiczne.

Czasowo zawieszone zostały jedynie formy wymagające fizycznego kontaktu, tj. terapia integracji sensorycznej.

Zgodnie z zaleceniami, przez telefon lub internet prowadzimy konsultacje, działania psychologiczno-pedagogiczne, terapie, poradnictwo rodzinne, pomoc specjalistyczną.

Umożliwia to zachowania kontaktu  z naszymi dotychczasowymi podopiecznymi oraz przyjmowanie nowych zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem: 22 622 99 09

Od 17.02.2021 nasze świetlice są znów otwarte.
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i pracowników, zgodnie z zaleceniami dezynfekujemy placówki, korzystamy ze środków ochrony oraz organizujemy pracę mając na uwadze aktualne zagrożenia.

Wychowawcy i asystenci pozostają w kontakcie z dziećmi i rodzinami, codziennie monitorują ich potrzeby, prowadzą zajęcia, pomagają w lekcjach i organizują im czas.

Dbajmy o siebie i pozostańmy uważni na osoby w naszym otoczeniu. W trudnych sytuacjach nie bójmy się prosić o pomoc!
Będziemy informować o dalszych krokach, w razie potrzeby zachęcamy do kontaktu mailowego lub poprzez facebooka.