Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Odliczenie darowizny od podatku

Każda darowizna na rzecz naszej Fundacji jest ogromną pomocą.
Zachęcamy do skorzystania z ulgi podatkowej przy wypełnianiu rozliczenia rocznego.

Dzięki temu możecie jeszcze więcej pomagać! 

Jak odliczyć darowiznę od podatku (dochodu)?


W zeznaniu rocznym wypełnij załącznik PIT/O

W zeznaniu PIT-37 i PIT-36 wystarczy dodać załącznik PIT-O, który pozwala zadeklarować wszystkie odliczenia i ulgi przysługujące podatnikowi. To ten sam załącznik, który wypełniamy korzystając np. z ulgi na dziecko.

W części B. (Odliczenia od dochodu (przychodu) > Darowizny przekazane organizacjom na prowadzoną przez nie działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy) wpisz sumę darowizn przekazaną w 2021 r. 

W części D. (Informacja o przekazanych darowiznach oraz o obdarowanych) wpisz nazwę organizacji oraz przekazaną kwotę. 

Szczegółowe informacje jak wypełnić PIT-O (podatki.gov.pl)

Które darowizny można odliczyć?

Wszystkie darowizny finansowe na rzecz celów statutowych Powiślańskiej Fundacji Społecznej wpłacone przelewem.

Niezbędnym dokumentem potwierdzającym przekazanie środków jest dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego.

Darowizny rzeczowe wymagają potwierdzenia odbioru i dowodu poniesionych kosztów. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami.

Darowiznę odliczamy od dochodu w kwocie nie wyższej niż 6% dochodu.

Kliknij i zobacz infografikę ngo.pl

Broszura Krajowej Adminstracji Skarbowej


Pamiętajcie, żeby przy wypełnianiu PITa przekazać Fundacji 1,5% podatku!

Przy rozliczeniu rocznym wpisz nasz KRS: 0000034996

Więcej informacji:  Jak przekazać 1,5% podatku?