Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Podsumowanie 1% podatku za 2022 rok

 

Otrzymaliśmy wpłaty z 1,5 procent podatku dochodowego za 2022, w tym roku suma przekazanych środków wyniosła 95 716,70 zł!

Bardzo, bardzo dziękujemy! ❤

Dziękujemy za Waszą wrażliwość w imieniu naszych podopiecznych - dzieci zmarginalizowanych, do których dzięki tym wpłatom trafi kolejna pomoc. 

100% środków z 1,5% podatku przeznaczamy na działalność statutową na rzecz dzieci i rodzin w trudnej sytuacji.

Rozliczenie powyższych środków w każdym roku zamieszczamy w sprawozdaniach z działalności organizacji pożytku publicznego.1procent fundacje

Zobacz sprawozdania