Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Pomóż dzieciom w trudnej sytuacji życiowej!

Mam tylko 1% szans, że zostanę strażakiem

Mam tylko 1% szans, że zostanę strażakiem.

Tylko 1% szans to motto przewodnie tegorocznej kampanii dotyczącej przekazywania 1% podatku na rzecz Powiślańskiej Fundacji Społecznej. Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych rozpadem i marginalizowanych mają minimalne szanse w dorosłym życiu, aby prowadzić normalne życie.

Trudno pomagać dzieciom z rodzin wykluczonych, w społeczeństwie nie ma zrozumienia dla tego problemu…jest za to mnóstwo łobuzów, agresywnej młodzieży i dzieci, których nikt nie lubi.