Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Nowy rok szkolny

Szacuje się, że około pół miliona dzieci i młodzieży w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie, zaś ponad milion znajduje się poniżej tzw. granicy ubóstwa relatywnego, tzn., że nie mogły one liczyć na to, co pod względem materialnym posiada większość ich rówieśników. Wiele rodzin jest niewydolnych pod względem wychowawczym, co powoduje, że dzieci nie mogą liczyć na wsparcie rodziców na początku roku szkolnego. Koszt zakupu wyprawki szkolnej to ogromne obciążenie dla budżetów domowych i nie każda rodzina, szczególnie wielodzietna, jest w stanie udźwignąć tak duży, jednorazowy wydatek.

Dziękujemy za przekazanie zeszytów, piórników, plecaków i innych niezbędnych artykułów szkolnych.Artykuły szkolne zostały przekazane podopiecznym naszych dwóch świetlic: przy ul. Czerniakowskiej 205 i przy ul. Przemysłowej 31/33 oraz podopiecznym Asystentów Rodzinnych.