Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Przeciwdziałanie przemocy

 

przemoc2Według definicji przemoc w rodzinie jest jednorazowym lub powtarzającym się działaniem umyślnym albo zaniechaniem, które narusza prawa bądź też dobra osobiste osób najbliższych. Działanie to naraża te osoby na niebezpieczeństwo zarówno utraty zdrowia jak i nawet ich życia. Co istotne, zaburza ich poczucie godności oraz tworzy szkody w zdrowiu psychicznym. Istnieje kilka rodzajów przemocy i dzielimy ją na:

przemoc fizyczną – ta forma przemocy jest najbardziej widoczną, dotyczy nie tylko uszkodzeń powstających na ciele ofiary ale i również prawdopodobieństwa ich powstania, wyróżnić można w niej takie przejawy jak szarpanie, przypalanie papierosami, uderzanie, szturchanie czy krępowanie ciała.

przemoc psychiczną – do której zaliczamy upokarzanie, poniżanie, krytykowanie, szantażowanie czy nieliczenie się z potrzebami ofiary, jest formą przemocy, którą trudno jest udowodnić, nie jest widoczna na ciele, a rany po niej pozostają jedynie w psychice ofiary.

przemoc materialną – która obejmuje niszczenie czyjejś własności, odbieranie zarobionych pieniędzy, zabieranie rzeczy bez pozwolenia oraz sprzedawanie rzeczy bez zgody ofiary.

przemoc seksualną – która dotyczy zmuszania do aktywności seksualnej osób, niegodzących się na to, wyraża się w gwałtach, wymuszaniu współżycia seksualnego czy zmuszaniu do oglądania pornografii, celem oprawcy jest tutaj zaspokojenie swoich potrzeb, ta forma jest najczęstszą formą przemocy z wymienionych.

zaniedbanie – jest formą przemocy najczęściej dotykającą dzieci i osoby starsze, polega na naruszeniu obowiązku do opieki przez osoby najbliższe, obejmuje niezaspokajanie potrzeb fizjologicznych, tych związanych z ubiorem, schronieniem, nieudzieleniem pomocy podczas choroby czy uniemożliwieniem korzystania z kuchni czy łazienki.

KOMU POMAGAMY?

  • rodzinom, w których występuje problem przemocy,
  • osobom, które doświadczają przemocy w rodzinie,
  • dzieci i młodzieży, u których w rodzinach występuje przemoc.

FORMY POMOCY:

  • porady i konsultacje dla młodzieży i rodzin,
  • pomoc psychologiczna dla dzieci,
  • konsultacje wychowawcze dla rodziców,
  • psychoterapia rodzinna i indywidualna dla członków rodzin,
  • konsultacje specjalistyczne (prawne, zawodowe) dla osób korzystających z innych form pomocy.

JAK POMAGAMY?

Osoby zgłaszające się do Poradni odbywają wstępne konsultacje dotyczące rozpoznania problemów, potrzeb i możliwości rodziny. Na tym etapie odbywa się też uzgodnienie programu, zasad i odpowiednich form pomocy.

Warunkiem skorzystania z pomocy z naszej Poradni jest całkowita dobrowolność, chęć zrozumienia i rozwiązania swoich problemów. W miarę możliwości staramy się objąć pomocą całą rodzinę.

KTO POMAGA?

W Poradni pracuje zespół terapeutów mających doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami oraz prowadzeniu terapii indywidualnej i rodzinnej.