Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Bliżej siebie.

Realizacja  programów profilaktyki wskazującej. 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności programów profilaktyki wskazującej dla osób, u których rozpoznano pierwsze objawy zaburzeń lub szczególnie zagrożonych rozwojem problemów wynikających z używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych w związku z uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi czy społecznymi.

Termin realizacji prjektu: 02.01.2019 - 31.12.2019 rok.

logotyp kbdspn