Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Projekt współfinansowany ze środków Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Przedmiotem projektu jest organizacja dwóch obozów dla grupy ok. 25 osób łącznie, w tym:

  • Obozu stacjonarnego dla wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego, ul. Czerniakowska 205, dzieci w wieku 6-10 lat,
  • Obozu wędrownego dla wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego, ul. Przemysłowa 31/33, dzieci w wieku 11 – 15 lat.

Czas realizacji: 27.05.2019 – 02.09.2019 roku.

logotyp zakochaj sie w warszawie