Powiślańska Fundacja Społeczna
 

„Prowadzenie działań psychologiczno – pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi”.

Projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Działania obejmują udzielanie zgłaszającym się osobom:-

  • Indywidualnego wsparcia psychologicznego
  • Grupowego wsparcia psychologicznego dla członków rodzin
  • Konsultacji prawnych
  • Interwencji kryzysowych

Okres realizacji: 2015 – 2018

logotyp zakochaj sie w warszawie