Powiślańska Fundacja Społeczna
 

"Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem."

Projekt jest realizowany we współpracy z Województwem Mazowieckim.

Czas realizacji projektu od 01.09. do 31.10. 2017 roku.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie alkoholizmowi wśród dzieci pochodzących z rodzin marginalizowanych, dotkniętych uzależnieniami.

logotyp mazowsze