Powiślańska Fundacja Społeczna
 

 

"Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii."

Projekt jest realizowany we współpracy z Województwem Mazowieckim.

Czas realizacji projektu od 01.06. do 31.10. 2017 roku.

Celem projektu jest osiągnięcie i utrzymanie abstynencji narkotykowej przez uczestników programu - młodzież eksperymentującą i używającą narkotyków oraz zapobieganie rozwojowi uzależnienia.

logotyp mazowsze