Powiślańska Fundacja Społeczna
 

 

"Programy profilaktyki wskazującej dla osób używających narkotyków."

Projekt jest realizowany we współpracy z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Czas realizacji projektu od 02.01. do 31.12.2018 roku.

Celem projektu jest zmniejszenie ilości sytuacji kryzysowych dotykających młodzież eksperymentującą i używającą narkotyków oraz dążenie do utrzymania przez nią abstynencji i zapobieganie rozwojowi uzależnienia.

logotyp kbdspn