Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Socjoterapetyczny Program dla dzieci i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

Projekt jest realizowany we współpracy z Zarządem Województwa Mazowieckiego.

Czas realizacji projektu od 01.09.2018 do 15.11.2018 roku.

Celem projektu jest wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze wszczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotknietych problemem alkoholowym.

logotyp mazowsze