Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Kto uratuje dzieci z ulicy? - wywiad

Anna Gierałtowska

W Warszawie działa około stu świetlic środowiskowych, gdzie dzieci z ubogich lub zaniedbanych rodzin mogą się pobawić, odrobić lekcje czy zjeść coś ciepłego. Wskutek uchwalenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wielu tym placówkom grozi zamknięcie – już od 1 stycznia 2013. Czy władze Warszawy rzeczywiście nie mogą pomóc rozwiązać tego problemu? Rozmowa z Anną Gierałtowską z Powiślańskiej Fundacji Społecznej.

Link do artykułu