Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Zbiórka na obozy!

 

Fundacja Powisle obozy

Drodzy Przyjaciele,

Jak co roku chcemy zorganizować obozy terapeutyczne dla naszych dzieciaków. 

Dla nich to często jedyna możliwość oderwania się od codzienności, problemów rodzinnych i trudności w szkole.

 

Więcej informacji o obozach

 

Obozy wakacyjne organizujemy dla 25 dzieci w wieku 6-16 lat ze świetlic socjoterapeutycznych Fundacji.

Pomocą objęte są dzieci i młodzież pochodzące z rodzin zmarginalizowanych, wieloproblemowych, dotknięte uzależnieniami, przestępczością, przemocą, bezrobociem. 

 

W tym roku, ze względu na inflację brakuje nam funduszy na wyjazdy, dlatego prosimy Was o pomoc!

 

Pomóż dzieciom wyjechać na obozy 

 
Dziękujemy!

 


Zobacz zdjęcia z zeszłorocznych obozów

Sprawdź jak odliczyć darowiznę w zeznaniu rocznym 

Więcej informacji o obozach