Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Kierujemy pomoc do grup społecznych mających najpoważniejsze problemy.

Zależy nam na tym, żeby działać dla zniwelowania przyczyn, a nie skutków problemów społecznych.

Powiślańska Fundacja Społeczna już od ponad 30 lat prowadzi dwie świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Śródmieście. Do świetlic każdego dnia przychodzi trzydzieścioro dzieci. W ciągu tych lat pomogliśmy już ponad 2000 podopiecznym.

Dzięki naszym świetlicom socjoterapeutycznym większość dzieci nie powiela destrukcyjnej drogi swoich rodziców - to motywuje nas do dalszej pracy!

Pobyt dzieci w naszych świetlicach jest bezpłatny.

fundacja małe dzieci

dla dzieci w wieku 6-10 lat

fundacja młodzież

dla dzieci w wieku 10-16 lat